Så har vi dato til julefrokosten i Ylva klub syd på fredag,d.1.dezember 2017 hos Italieneren i Flensborg Yacht Club.Nærmere oplysninger senere.
Med Ylvahilsen 123…