Flemming fra Lange Lone D29 har nogle tanker om at lave nedgangslugen/skydekappen om. Nyere Ylvaer har en meget længere åbning i ruffet end D29 og han overvejer derfor at lave den om . Imidlertid ville det være rart at kunne holde sig til nogle tegninger. Hvis nogen ligger inde med tegninger så kan de rette henvendelse til:

Flemming Viskum

mobil 2080 8402

fv@solum.com