Hej Glory här igen.

Jag har gjort en utredning om havne avgifter i Sverige.

I Sverige finns en bok och en hemsida, som heter Gästhamns guiden och jag har tittat på alla hamnar efter våra kuster och plockat ut 81 hamnar som tar ut avgifter baserat på längd och varieranter finns. Ex. en avgifter < 10 meter, >10-12 meter och >12 meter.

Jag vill med min utredning visa att de tänker fel.

Fråga 1. Finns en Dansk Gästhamns guide? hemsida?

År 2001 skrev jag brev till KSSS “För höga och orättvisa hamnavgifter” , brevet skickades också till tidningen “Segling” som skrev en liten artikel och höll med mig.

Jag har nu gjort en ny studie med:

606 stycken segelbåtar, inkluderat 12 st skärgårdskryssare.

23 stycken Katamaraner/trimaraner

427 stycken motorbåtar.

Jag skall försöka få in en ny artikel för att kunna påverka svenska hamnar och den Svenska samarbets organisationen för Gästhamnar, att tänka om och jag har också förstått, att ni i Danmark också har hamnavgifter baserat på längd.

Fråga 2. Finns det en Dansk Havne union?

Fråga 3. Är du/ni intresserade av information om de 81 svenska hamnar, som har högre avgifter >12 meter

Fråga 4. Vilken Båttidning/ Bådeblad i Danmark har mest läsare och skulle kunna vara intresserad av att köpa min utredning för att skriva en artikel?

Med vänliga seglarhälsningar Nils Åkerblom

PS. Mina uppgifter i matrikeln stämmer inte, jag har pensionerat mig och slutat arbeta.

E-mail: nilsakerblom@hotmail.com,


telefon hem 46-(0)8- 31 61 36, mobil 46-(0)70- 570 42 31


Adress: Karlbergsvägen 73, 113 35 Stockholm